privacy policy

הגדרות:

"מסמך"- כל רשומה שנשמרה או הופקה במערכת, לרבות קבלה/חשבונית/תעודת משלוח וכדומה

"החברה" – סמארטביל בע"מ , חברה בעלת המערכת.

"המערכת" – מערכת סמארטביל -Smartbill מערכת/אפליקציה ליצירת מסמכים , העלאת חשבוניות ויצירת דו"וחות.

"משתמש" – כל אדם אשר נרשם או העלה או הפיק מסמך במערכת ללא תשלום ובתשלום.

"עובדי החברה" – בעלי התפקידים בחברה כולל בעליי האתר, המנהלים, המתכנתים, המשווקים ויתר העובדים.

 

השימוש באתר ו/או במערכת נועדו רק למי שמקבל עליו את התנאים במסמך זה, המשתמש באתר נחשב שהסכים עליו את התנאים האלו.

 

המשתמש באתר או המערכת מתחייב לעבוד על פי החוק, ולא לעשות שום שימוש אסור במערכת שמפר את החוק או פוגע במערכת.

 

המערכת איננה כלי ייעוץ ואין לקחת את הנתונים המוצגים כייעוץ מכל סוג שהוא, מי שרוצים ייעוץ יצטרכו לפנות לבעל המקצוע המתאים שיבוק את המקרה הפרטי שלהם.

 

החברה יכולה לעשות עדכונים ושינויים באתר כרצונה ולפי הצורך, לרבות עדכון מחירים, שינוי מסלולים.

כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות לחסום גישה למערכת ולאתר לכל משתמש שיפר את התנאים או לא ישלם במועד או מכל סיבה שנראית לחברה או לעובדיה.

 

הנתונים באתר יכולים להיות מוטעים בגלל טעויות חישוב/עיכוב בשליפת הנתונים ו/או איבוד הנתונים, החברה עושה מאמץ לוודא שהנתונים נכונים וזמינים, אך בשום מקרה החברה לא תיהיה אחראית לנזק או אובדן כספי שקרה בגלל השימוש במערכת.

 

בשום מקרה עובדי החברה לא יהיו אחראים לנזק שנגרם למשתמש מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף, בגלל תקלה או פגם במערכת. 

עובדי החברה עושים את המערכת מוגנת כהבנתם, אך לא יהיה אחראים על נזק שנגרם בגלל חדירה למערכות. המשתמש צריך לשמור העתק פיזי של כל מסמך שעלה או שנוצר במערכת, על פי כללי רשות המיסים, כמו כן, אם רשות המיסים או כל רשות חוק אחרת תפנה לחברה לקבלת נתונים על משתמש, מידע שנשמר או מסמך, החברה תספק את הנרדש על פי הדין. החברה לא מתחייבת לספק העתקים של מסמכים שנשמרו במערכות ובשרתי החברה ועל המשתמש לשמור זאת בעצמו.

אם אינך מסכים לאחד התנאים יש באפשרותך להפסיק את השימוש במערכת ובאתר.

 

השימוש באתר או במערכת מחייב אותך לעמוד בתנאי התשלום גם אם לא בוצע חיוב מכל סיבה שהיא.

 

כל העיצובים והניסוחים באתר, הקוד ודרכי העבודה, הקניין הרוחני שייכים לחברה ואין להעתיק.

 

אם תיהיה מחלוקת בינך לבין החברה, סמכות השיפוט היא של בית המשפט בתל אביב, ישראל , בלבד.

אם יש סעיף בחוזה שמפר חוק או הוראה הסעיף עצמו יבוטל ושאר החוזה יהיה תקף.

 

ביטול מנוי, עליך להודיע במייל 10 ימי עבודה לפני מועד התשלום הבא, כל תשלום שכבר חויב לא יוחזר.

תשלום לצד ג' שנעשה דרך החברה יחוייב על פי כללי הצד ג'.

 

מדיניות הפרטיות

אנחנו אוספים רק את הנתונים ששמרת בעת ההרשמה, שם, מייל, טלפון וכו, שאר הנתונים נשמרים עבורך בענן מאובטח. אנחנו אוספים מידע לא אישי עבור שיפור האתר, סטטיסטיקות, התנהגות המשתמש, כמות ביקורים וכו'. אנחנו משתמשים ב cookies כדי לשפר את חווית המשתמש, ניתן למחוק בכל רגע. השימוש בנתונים עבור שיפור האתר והצעות רלוונטיות עבורכם. אנחנו משתמשים באמצעי אבטחה מקובלים, אך כאמור לא ניתן להבטיח הגנה מוחלטת.

איננו אחראים לשירותים שניתנים על ידי צד שלישי כגון סליקה וכד', אצלנו לא נשמרים פרטי אשראי.

דברו אתנו, באמצעות הווטסאפ
💬 יש לכם שאלות ?
שלום
אנו נשמח לענות לכם